Start

Gotlandsigelkottfond

Vad händer nu

Igelkotten

Hur man kan hjälpa igelkotten

Bilder

Forskning

Länkar

Styrelse

 

 

 

Verksamhetsplanering 2020

Verksamhetsberättelse 2019
_____________________

Styrelsen 2020

S T Y R E L S E N

Ordförande:
Lars Gahnström

Vice. ordförande: Mona Stengård

Sekreterare: Jenny Öström

Skattmästare: Arvo Keinonen/adj.

Ledamot: Inger Gahnström

Ledamot: Lotta Persson

Suppleant: Vakant

Gotlands Igelkottfond har tillkommit för att förvalta de medel som inkommer för
att rädda och hjälpa igelkotten samt att bidra till bevarande, förståelde och utveckling
rörande igelkotten och dess liv.

Fonden kommer också att stödja de personer som engagerar sig i att hjälpa och bevara vårt landskapsdjur. Gotlands Djurskyddsförening kommer att bidra och stödja fondens arbete med igelkottens bevarande.

Lars Gahnström, Orförande i Gotlands Igelkottfond

Toni Wisth, Ordförande i Gotlands Djurskyddsförening

  Styrelsen


   
   
Gotlands Igelkottfond © 2018 | info@gotlandsigelkottfond.se