HUR MAN KAN HJÄLPA

Start

Gotlandsigelkottfond

Vad händer nu

Igelkotten

Hur man kan hjälpa igelkotten

Bilder

Forskning

Länkar

Styrelse


   
Viltrehabiliterare i Sverige

VARNING! När du skall bränna rishögar så flytta riset till en mindre brännhög vid sidan av
den stora högen. Kottar älskar nämligen att sova långt ner i rishögar.

_____________________

Första hjälpen för igelkotten

1. Värme – Fyll en petflaska med varmt vatten och trä över en strumpa så att igelkotten
inte bränner sig.

2. Vatten – När igelkotten fått upp värmen behöver den vatten för
att komma igång. Du behöver inte ha bråttom att få i igelkotten mat.

3. Mat - Kattmat. Extra smaskigt är det med äggula.

SÄTT INTE UT VÄTSKA BLANDAT MED HONUNG I NATUREN!
Honung kan innehålla sporer av amerikask yngelröta.
Om bina hittar den söta vätskan när de letar nektar  kan de smittas.
Vid ev utbrott dödas bina och bihusen och allt i det skall då enligt lag eldas upp.

 Du kan ta hand om en igelkott i 48 timmar sen ska den släppas ut där den hittades.

 Om du behöver råd eller hjälp ring: Kottelinjen 072-700 65 00

Igelkottsungar och skadade igelkottar kräver ofta mer tid än bara 48 timmar för att klara
sig. Kontrollera att mamman inte är i närheten, börja med att ge igelkotten värme och
skydd, gärna där den är och ring sedan till oss.

 

Kom ihåg att vilda djur, vuxna och ungar endast får hållas i fångenskap i max 48 timma
utan tillstånd från Länsstyrelsen/Naturvårdsverket. Om tillvaratagna djur behöver längre vård än 48 timmar skall djuren alltså lämnas till godkänd rehabiliteringsanläggning. Var dessa finns kan Länsstyrelsen i länet informera om.

Föda

Igelkottar tillhör gruppen insektsätare och äter i vilt tillstånd alla smådjur de kan komma
åt, vanligast daggmaskar, skalbaggar, sniglar och larver. De äter även musungar, as, grodor, fisk och ormar men även frukt när de kommer över det.

Torra somrar kan igelkottarna ha svårt att hitta sin basföda eftersom tillgången på daggmaskar, sniglar, larver minskar då. Det är därför extra viktigt att ge igelkottar
vatten men även mat torra somrar.

Vuxna igelkottar

Vuxna igelkottar kan matas med kattmat som ev. kan blandas med en LITEN mängd havregryn. En vuxen igelkott kan äta mycket under en natt, upp till 2 hg foder. Såväl torrfoder som blötfoder (burkmat) går bra att ge.

Tillgång på friskt vatten är nödvändigt. Mjölk får inte ges eftersom igelkottar inte tål
lactosen i mjölken.

Försök aldrig att tvångsmata en vuxen igelkott som inte själv vill äta. Tvångsmatning
innebär en svår stress för vuxna igelkottar. Om en igelkott inte vill äta eller dricka kan man istället blanda i honung i mat och vatten för att öka smakligheten och locka igelkotten att äta.

Igelkottungar

Igelkottungar kan tas om hand om mamman har hittats död. Observera att mamman inte alltid sover hos sina ungar. Att hitta ungar utan mamma är alltså inte det samma som att ungarna är övergivna. Det är alltså viktigt att säkerställa att mamman inte är vid liv innan man tar sig an ungarna.

Torrår är speciellt problematiskt för övergivna ungar då de varken får tillgång till mjölk från mamman eller daggmask.

Övergivna ungar är oftast uttorkade och undertempererade. Ett undertempererat djur har svårt att tillgodogöra sig föda och kroppstemperaturen kan inte regleras om djuret är uttorkat. Därför måste man först ge kroppsvarm vätskelösning via munnen, droppvis
mellan framtänderna eller i munvinkeln. 10 % av kroppsvikten ges en gång per timme tills djuret blir aktivt. Använd spruta eller pipett.

Igelkottungar har inte samma sugförmåga som andra däggdjur, så var försiktig så inte för mycket eller att vätska ges för fort då detta kan leda till att vätskan hamnar i lungorna i stället för i magsäcken, vilket leder till lunginflammation och död.

Det är lätt att ungarna blir blöta på hals och mage i samband med matning, om de matas
i ryggläge. Försök i stället att mata dem stående och gärna med någon form av ”haklapp”. Om de blir blöta och kladdiga måste de tvättas med ljummet vatten och torkas för att undvika hudinfektion.

Värme kan tillföras genom att lägga djuren på frigolit med en lampa över, alternativt fylla
en tom 3-liters ”bag-in-box” med varmt vatten och linda in i en handduk. Kontrollera med termometer att det inte blir för varmt.

_____________________

- En nyfödd unge är rosa, har inga taggar eller tänder och ögonen är slutna (10-25 gr).

- Vid en veckas ålder är huden rosa/grå, taggarna vita/grå, tänder/ögon saknas (30-50 gr).

- Vid två veckor är huden grå, lite päls börjar växa ut, taggarna är vita/grå och tänder och ögon börjar skönjas (60-80gr).

- Tre veckor gamla är både hud och taggar grå, ögonen är öppna och mer av tänderna
syns och igelkotten har nu fått lite mer päls 100-130 gr).

- Fyra veckor gammal har igelkotten nu tjock päls och är dessutom fulltandad (140-180 gr).

 

Tillbaka till toppen

   
Gotlands Igelkottfond © 2018 | info@gotlandsigelkottfond.se