Ett ålderdomligt djur som har funnits på jorden i flera miljoner år

Förekomst

Igelkotten vi känner igen ifrån trädgårdar och parker har i Svergie, finns även i öster ut längs lövskogsbältet fram till mellersta Sibrien och eventuellt i lövskogarna i Asiens fastland.

Under den senare tiden har igelkotten börjat spridas norrut. Om det är en extremt kall vinter kan flera års koloniseringsförsök förstöras eftersom igelkottarna inte klarar av kylan.

Många igelkottar dör även i trafikolyckor (oftast allvarliga för igelkotten men inte för människan). Under de senaste 20 åren har igelkottarna minskat kraftigt och är sedan 1972 totalfridlysta i hela Sverige. Igelkotten trivs i skogsbryn, kring åkermarker, lantgårdar, trädgårdar, parker, bland- och lövskogar.

Boende och föda

Under sommaren har igelkottarna löv- och mossklädda bon under ex trädrötter, utanför boet ligger den gärna och solar i timmar. På vintern bor igelkottarna gärna i löv- och jordhögar eller under marken i isolerade hål, medan de sover. Är det väldigt kall vinter kan de frysa ihjäl.

Ibland kan man höra igelkottarna fräsa, snörvla och fnysa, speciellt vid hanarnas oblodiga kämpalekar under parningstiden. Blir en igelkott skrämd eller utsatt för smärta kan man höra ett gällt skrik.

Igelkottar tillhör gruppen insektsätare och äter i vilt tillstånd alla smådjur de kan komma åt, vanligast daggmaskar, skalbaggar, sniglar och larver. De äter även musungar, as, grodor, fisk och ormar men även frukt när de kommer över det. Torra somrar kan igelkottarna ha svårt att hitta sin basföda eftersom tillgången på daggmaskar, sniglar, larver minskar då. Det är därför extra viktigt att ge igelkottar vatten men även mat torra somrar.

Fortplantning

Eftersom igelkotten går i vinterdvala, oktober till mars/april, börjar inte parningssäsongen förrän i april/maj och fortsätter t o m juli. Ungarna föds oftast i ett löv- och mossbäddat bo mellan juni och juli.

Skulle den första kullen förolyckas kan igelkottarna få en kull till, vanligast är att igelkottarna får 3 - 4 ungar per kull. Mamman diar ungarna i sex veckor efter födseln men redan efter 21 dagar kan ungarna äta fast föda. Efter sex veckor flyttar ungarna hemifrån och är fullvuxna efter tre månader.

Igelkotten kan leva upp till tio år.

Utseende

På ovansidan har igelkottar ca 6000 - 8000 taggar som är 2 - 3 cm långa. De kan användas när faror närmar sig eftersom igelkotten då rullar ihop sig till en boll och skyddar då undersidan och huvudet.

Kroppslängden är runt 20 - 30 cm och svansen 2,5 - 5 cm. Igelkotten kan väga mellan 600 - 1 400 g beroende på säsong och tillgången på mat. Är det en lång sommar äter den mer.

När en igelkott tvättar sig spottar den på ryggen så det sjunker in under taggarna.