Vårt uppdrag

Gotlands Igelkottfond är en ideell förening som har tillkommit för att förvalta de medel som inkommer för att rädda och hjälpa igelkotten samt att bidra till bevarande, förståelse och utveckling rörande igelkotten och dess liv. Fonden har tillstånd från Länsstyrelsen att handha igelkottar längre än 48 timmar.
Fonden stödjer även de personer som engagerar sig i att hjälpa och bevara vårt landskapsdjur.

Gotlands Djurskyddsförening bidrar och stödjer fondens arbete med igelkottens bevarande.