STYRELSEN

Start

Gotlandsigelkottfond

Vad händer nu

Igelkotten

Hur man kan hjälpa igelkotten

Bilder

Forskning

Länkar

Styrelse

 

 

Verksamhetsplan 2023

Verksamhetsberättelse 2022
_____________________

 

Ordförande: Lotta Persson

Vice. ordförande:Lars Gahnström

Sekreterare: Lisa Dumoulin

Kassör:

Ledamot: Emma Sewell

Ledamot: Sara Asteborg

Suppleant: Inger Gahnström

Suppleant: Erik Ungman

Gotlands Igelkottfond har tillkommit för att förvalta de medel som inkommer för
att rädda och hjälpa igelkotten samt att bidra till bevarande, förståelde och utveckling
rörande igelkotten och dess liv.

Fonden kommer också att stödja de personer som engagerar sig i att hjälpa och bevara vårt landskapsdjur. Gotlands Djurskyddsförening kommer att bidra och stödja fondens arbete med igelkottens bevarande.

Lotta Persson, Orförande i Gotlands Igelkottfond

Toni Wisth, Ordförande i Gotlands Djurskyddsförening


   
   
Gotlands Igelkottfond © 2018 | info@gotlandsigelkottfond.se